Home Starcraft Clem vs. The Ultimate Protoss Army – Starcraft 2
Starcraft

Clem vs. The Ultimate Protoss Army – Starcraft 2Clem vs. Hellraiser in some very interesting games, with Hellraiser showing innovative strategies vs. Clem. Watch the Starcraft 2 …

source

Author

SC2HL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.