Home Starcraft EPIC Grand Finals: Serral vs. Clem – Starcraft 2
Starcraft

EPIC Grand Finals: Serral vs. Clem – Starcraft 2Epic Grand Finals between Serral & Clem, the Zerg and Terran titan battling it out in the finals. Match: Serral vs. Clem Casters: …

source

Author

SC2HL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.