Join the Conversation

  1. Chị ơi cho e số dt cty mỹ phẩm của chị .e đã mua mỹ phẩm của chị được mười máy triệu để bán lại cho khach.như vay e có được mở rộng ra bán như các chi kia kg.e mua qua nhiều chị mới tới e bán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.