Join the Conversation

  1. Công ty xỗ số lên mạng thì xỗ số rõ ràng không làm thì thôi lúc hiện xỗ số lúc không làm sau dám mua vé xố mua mà dò không biết dò ỡm đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.