Join the Conversation

  1. lũ rửa tiền cho quan lớn ..dân đen không bao giờ trúng được đâu..anh em tẩy chay vietlot đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.