Join the Conversation

  1. nên chốt số xong mới xổ, nghĩa là kỳ nào cũng có người đặc biệt. thời gian mở và xổ lâu tí cũng được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.