Join the Conversation

  1. 15:08 Em đã bị nhiễm một căn bệnh gọi là yêu, và em tin rằng em đã mắc nó từ anh.

  2. 15:08 Em đã bị nhiễm một căn bệnh gọi là yêu, và em tin rằng em đã mắc nó từ anh.

  3. 10:40 Cậu có biết cậu khác những vì sao ở điểm nào không? Sao ở trên trời, cậu ở trong tim tớ.

  4. 15:08 Em đã bị nhiễm một căn bệnh gọi là yêu, và em tin rằng em đã mắc nó từ anh.

  5. 15:08 Em đã bị nhiễm một căn bệnh gọi là yêu, và em tin rằng em đã mắc nó từ anh.

  6. Bản nhạc đi vào huyền thoại VIỆT NAM nói chung và thế giới nói riêng……nó đã làm biết bao gia đình bay mất tài sản…cầm cố nói riêng…vk và ck ly tán..vì đi trốn nợ…

  7. 0:55 Muốn dẫn cậu đi paris vì nhận ra tình yêu của cậu và tui hợp pháp.

  8. 18:39 Trời thu đẹp nhất về đêm. Đời em đẹp nhất là thêm anh vào

  9. 23:10 Đông này tính thả thính, nhưng sợ nhiều người dính quá nên thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.