💻 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được: ☑️ Cách tải và cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để theo dõi tiêm vaccine Covid-19 trên điện thoại Android và iPhone. 🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc 🌐 Website: source

Read More

Hướng dẫn sử dụng App Sổ sức khỏe điện tử source

Read More