Join the Conversation

  1. Có ai xem arcane xong qua lại đây ko. Mình vẫn thích đồ họa này cũ hơn. Xem lại vẫn cảm xúc như lần đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.