Home Starcraft SERRAL IN EPIC MATCH vs RYUNG! Starcraft 2 ESL KATOWICE – IEM KATOWICE STARCRAFT 2 2022
Starcraft

SERRAL IN EPIC MATCH vs RYUNG! Starcraft 2 ESL KATOWICE – IEM KATOWICE STARCRAFT 2 2022You can support ESL here:

source

Author

SC2 Journey

Join the Conversation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.