Join the Conversation

  1. khiếp.thay ngay con mụ phóng viên đi nhé.
    hỏi ngu và thô quá thể. dùng từ "đánh chết". chịu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.