Home Starcraft StarCraft 2: EMPTY Medivac Aggression?! (ByuN vs Zest)
Starcraft

StarCraft 2: EMPTY Medivac Aggression?! (ByuN vs Zest)Best-of-5 series of professional StarCraft 2 between ByuN (Terran) and Zest (Protoss). TLMC 16 Map Contest: …

source

Author

LowkoTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.