Home Starcraft StarCraft 2 LONGEST FINALS EVER?! Maru vs Serral (Terran vs Zerg)
Starcraft

StarCraft 2 LONGEST FINALS EVER?! Maru vs Serral (Terran vs Zerg)StarCraft 2 King of Battles Grand Finals – Serral (Zerg) vs Maru (Terran) – Best of 7. StarCraft 2 tournament champions duel once …

source

Author

WinterStarcraft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.