Home Starcraft StarCraft 2: Reynor as TERRAN vs Clem as ZERG! (Best-of-5)
Starcraft

StarCraft 2: Reynor as TERRAN vs Clem as ZERG! (Best-of-5)Best-of-5 series of professional StarCraft 2 where Reynor plays as Terran, and Clem plays as the Zerg. This is the first of a series …

source

Author

LowkoTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.