Home Dota XTREME GAMING vs TEAM MAGMA – WINNER'S FINAL !! SAPPHIRE OGA DOTA PIT CHINA 6 DOTA 2
Dota

XTREME GAMING vs TEAM MAGMA – WINNER'S FINAL !! SAPPHIRE OGA DOTA PIT CHINA 6 DOTA 2XG vs Magma OGA Dota PIT China Season 6 with Bkop and Black. Watch live here : twitch.tv/OGADotaPIT Winner go to the Grand …

source

Author

LeagueOfDota

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.